Agencja sem, a koszty i ograniczenia

2020-07-26

Analizując każdy system społecznej komunikacji trzeba uwzględnić liczne rozbieżności między jego uczestnikami, jak i również określone paradoksalne sytuacje wynikające z odmiennych prawidłowości funkcjonowania informacji w samych urządzeniach komunikacyjnych a społecznych systemach je wykorzystujących.


Agencja sem http://pl.seeyouup.com, a przyjęte strony komunikacji

Jest to rozbieżność, często konflikt, między techniczną, a podmiotową stroną komunikacji. Widać to wyraźnie w odniesieniu do kosztów komunikacji, które mają różne znaczenia, szacunki oraz skutki - wskazuje agencja sem.


Każdy ze składowych elementów procesu komunikacji łączy się ze specyficznymi dla niego kosztami. Są to koszty związane z techniczną, jak i społeczną stroną komunikacji. Pomiędzy tymi kosztami istnieje szereg zależności i dysproporcji. Każde koszty dowolnego technicznego urządzenia czy systemu, w tym komunikacyjnego muszą być wyliczone, oszacowane i skalkulowane w ramach szerszego rachunku.


Suma kosztów jednostkowych nie zawsze musi odpowiadać łącznemu kosztowi ogólnemu danego systemu komunikacyjnego. Opłaca się niekiedy ponosić duże poszczególne koszty jednostkowe dla spodziewanej korzyści z funkcjonowania systemu jako całości; z taką właśnie sytuacją do pewnego stopnia ma się do czynienia w przypadku Internetu. Koszty samej informacji w sensie ilościowym wydają się być łatwe do wymierzenia, jednakże rachunek dla wiedzy, jaka może powstać z pewnej informacji i określonych danych, nie jest łatwy do przeprowadzenia - dodaje agencja sem.


Zdobycie, przetworzenie, zmagazynowanie i przekazanie informacji w danym systemie komunikacyjnym odbywa się zawsze kosztem zużycia pewnej energii, a co za tym idzie, kosztem eksploatacji pewnych materialnych nośników informacji oraz urządzeń, które temu służą. Ma to swoją cenę mierzoną zarówno jednostkami finansowymi inwestowanymi w budowę i rozwój systemów komunikacyjnych, jak i oczekiwanymi zyskami z ich użytkowania. Większość systemów komunikacyjnych podlega mechanizmom rynkowego równoważenia obu rodzajów kosztów, czego wyrazem jest poszerzanie przez nie usług, których masowe świadczenie ma obniżać koszty ich budowy i utrzymania; prawo podaży i popytu dotyczy także komunikacji.