Jak realizowane są badania psychiatryczne?

2020-08-07

Badania psychiatryczne zależą od tego w jakim stanie znajduje się konkretny pacjent. Od tego zależy, jak przebiegają poszczególne badania, które prowadzi Psychiatra Mokotów http://medi-life.pl/zakres-swiadczen/zdrowie-psychiczne/. Takie badania można ogólnie podzielić na:

- podstawowe,

- specjalistyczne.

Ogólne badania psychiatryczne

Do podstawowych badań realizowanych przez psychiatrów należą między innymi oceny afektu oraz nastroju. Badanie afektu to ocena stanu uczuciowego. Natomiast badanie nastroju to sprawdzenie dłużej utrzymujących się stanów emocjonalnych. Na ocenę takiego stanu wpływają zarówno wypowiedzi oraz oceny samego pacjenta jak też wyniki badań klinicznych.


Gdzie wykonywane są badania?

Psychiatryczne badania mogą być wykonane zarówno w gabinetach psychiatrów, jak też w warunkach klinicznych. Oczywiście to, gdzie będzie realizowane badanie zależy bezpośrednio od tego w jakim stanie znajduje się pacjent. Wpływa to bezpośrednio na warunki, w którym powinno być realizowane badanie. Przy mniej poważnych stanach u pacjentów badania przeprowadzane mogą być w gabinetach.