Pozycjonowanie stron www

2020-07-15

Wyszukiwarka to automatyczny program, który prowadzi wyszukiwania w jednej bazie danych lub w większej liczbie baz danych zawierających miliony stron internetowych i mających nawet różne położenie geograficzne. Przetwarza dane w bazie na odpowiednie algorytmy matematyczne i jest w pełni zautomatyzowana.


Pozycjonowanie stron www http://mateuszkozlowski.pl/, a katalogi

Trzeba też podkreślić fakt, że wyszukiwarki wykorzystują stosowne narzędzia, zwane crawler, spider bądź robot, których zadaniem jest sondowanie sieci w celu zebrania i zarchiwizowania informacji i treści zawartych wewnątrz witryn. W takim stanie rzeczy oczywiste jest, że jakość wyszukiwarki jest zależna od prędkości, z jaką robot skanuje sieć, od zdolności algorytmu do katalogowania wyników oraz od jakości informacji, które zostaną dostarczone użytkownikom w nakierowaniu na pozycjonowanie stron www.


Natomiast katalogi, w odróżnieniu od wyszukiwarek, organizują dane w struktury dendrytowe, zwykle składające się z węzłów głównych oraz podrzędnych. Witryny do wnętrza tych struktur wprowadza się ręcznie, a zadaniem zarządzającego jest kontrolowanie procesu przenoszenia i zatwierdzanie lub niezatwierdzanie wprowadzenia witryny do katalogu.


Możemy więc od razu na podstawie tego opisu stwierdzić, że katalogi, aby były aktualne, wymagają stałej i ciągłej interwencji człowieka. Wartością oceny pagerank dla każdej strony są użytkownicy. Google dostarcza swoje wyniki licznym partnerskim wyszukiwarkom i nie jest przypadkiem, że większa część specjalistów z dziedziny SEO zaleca przyjmowanie Google'a jako punktu odniesienia. Takie stwierdzenie jest jednak prawdziwe tylko częściowo - dla poprawy indeksowania witryny ważne jest uwzględnianie także innych wyszukiwarek.